ข่าว สาร

 

 

การประชุมคณะทำงานร่วมระหว่างคณะกรรมาธิการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก (ACWC) กับเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนา (SOMSWD) เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการระดับภูมิภาคว่าด้วยสิทธิของเด็กในบริบทโยกย้ายถิ่นฐานในอาเซียน ครั้งที่ 8/256421 มกราคม 2021 17:03 น.

วันที่ 21 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. กรมกิจการเด็กและเยาวชน ร่วมกับ

อ่านต่อ
การประชุมคณะทำงานร่วมระหว่างคณะกรรมาธิการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก (ACWC) กับเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนา (SOMSWD) เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการระดับภูมิภาคว่าด้วยการคุ้มครองเด็กจากการแสวงหาผลประโยชน์ในสื่อออนไลน์ในอาเซียน ครั้งที่ 1/256412 มกราคม 2021 14:32 น.

วันที่ 12 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. กองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อ่านต่อ

การประชุมคณะทำงานจัดทำหลักสูตรสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคมระดับโลก (Global Social Work and Social Welfare) ครั้งที่ 1/2563

วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมศปก.พส. ชั้น 5 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นายศิร …
อ่านต่อ

ดูทั้งหมด

การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

กองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรจ …
อ่านต่อ

ดูทั้งหมด

The 3rd Issue of “The ASEAN” Magazine: Social Protection for All in ASEAN

 

 

วาระใหม่แห่งการพัฒนาเมือง (ไทย-อังกฤษ)

 

 

 

 

 

ลิงค์หน่วยงาน

สำนักงานรัฐมนตรี

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กรมกิจการเด็กและเยาวชน

กรมกิจการผู้สูงอายุ

กิจกรรมการสตรีและสถาบันครอบครัว

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

การเคหะแห่งชาติ

ศูนย์ฝึกอบรมอาเซียนด้านสังคมสงเคราะห์และ สวัสดิการสังคม (ATCSW)

สำนักงานธนานุเคราะห์

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์กรมหาชน)

กองการต่างประเทศ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
Foreign Affairs Division, Permanent Secretary office, Ministry of Social Deverlopment and Human Security

 

ที่อยู่

เลขที่  1034 ถนนกรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100

1034 Krung Kasem Rd., Mahanak Pom Purab Sattru Phai , Bangkok  10100

หมายเลขโทรศัพท์ (Tel.)

0 2202 9095 และ  0 2202 9023

โทรสาร (Fax)

0 2202 9098

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial