ข่าว สาร

 

 

งานเปิดตัวรายงานการประเมินผลระยะครึ่งแผนของแผนปฏิบัติการระดับภูมิภาคอาเซียนว่าด้วยการขจัดความรุนแรงต่อสตรี (Make the Leap, Take the Lead: The official Launch of the Mid-Term Review Report of the ASEAN Regional Plan of Action on the Elimination of Violence Against Women (RPA-EVAW))ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video conference2 ธันวาคม 2021 12:20 น.

วันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 – 11.30 น. องค์การเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติ

อ่านต่อ
การประชุมคณะอนุกรรมการคัดเลือกองค์กรเพื่อรับรางวัลด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนาดีเด่นแห่งอาเซียน (ASEAN Outstanding Social Welfare and Development Awards: AOSWADA) ของประเทศไทย ประจำปี 2564 ครั้งที่ 2/2564 ผ่านระบบการประชุมแบบผสมผสาน25 พฤศจิกายน 2021 15:05 น.

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

อ่านต่อ

ดูทั้งหมด

การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

กองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรจ …
อ่านต่อ

ดูทั้งหมด

The 3rd Issue of “The ASEAN” Magazine: Social Protection for All in ASEAN

 

 

วาระใหม่แห่งการพัฒนาเมือง (ไทย-อังกฤษ)

 

 

 

 

 

ลิงค์หน่วยงาน

สำนักงานรัฐมนตรี

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กรมกิจการเด็กและเยาวชน

กรมกิจการผู้สูงอายุ

กิจกรรมการสตรีและสถาบันครอบครัว

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

การเคหะแห่งชาติ

ศูนย์ฝึกอบรมอาเซียนด้านสังคมสงเคราะห์และ สวัสดิการสังคม (ATCSW)

สำนักงานธนานุเคราะห์

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์กรมหาชน)

กองการต่างประเทศ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
Foreign Affairs Division, Permanent Secretary office, Ministry of Social Deverlopment and Human Security

 

ที่อยู่

เลขที่  1034 ถนนกรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100

1034 Krung Kasem Rd., Mahanak Pom Purab Sattru Phai , Bangkok  10100

หมายเลขโทรศัพท์ (Tel.)

0 2202 9095 และ  0 2202 9023

โทรสาร (Fax)

0 2202 9098

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial